Agapé Kiadó

 

1. Szentmártoni Mihály: A vallásoktatás akkordjai. A hitoktatás technikája és művészete (2001)

2. Vojnović, Tadej: Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról (nincs adat)

3. Mayer-Skumanz, Lene: Jakab, Katalin és a Jóisten (nincs adat)

4. Ranwez, Pierre: A kisgyermek vallási nevelése (nincs adat)

5. Rebić, Adalbert: Bibliai régiségek (nincs adat)

 

Bencés Kiadó

 

1. Grün, Anselm: Hétköznapok lelkigyakorlata (2015)

2.  Mit mond Jézus? (2014)

3. Hinni Istenben? De hogyan? (2013)

4. Driscoll, Jeremy: Ez történik a misén (2010)

5. Jézus példabeszédei (nincs adat)

6. Mindig a közeledben (nincs adat)

 

Jel Kiadó

 

1. Luciani, Albino: A hitoktatás művészete (1995)

2. Ranwez, Pierre: A kisgyermek vallási nevelése (1995)

3. Korherr, Edgar Josef: Hogyan tanítsunk imádkozni? Hogyan tanuljunk imádkozni? (2002)

4. S. Gyurkovics Mária – Eisenbarth Kriszta: Isten gyermekei vagyunk. Keresztény környezetismereti csoportfoglalkozások 5-7 éves korú gyermekek számára. Módszertani segédanyag (2002)

5. Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai (2004)

6. Csanád Béla: Keresztény valláspedagógia (2004)

7. Erdeős Éva – Thompson Beatrix: Imádkozzatok velünk! Kifestő 1. (2005)

8. Patyi Beáta (szerk.): A Jóisten tenyerén. Imakönyv katolikus gyermekek és szülők, nevelők számára (2006)

9. Mervay Miklós: Merjünk imádkozni gyermekeinkkel! (2009)

10. P. Kercza Asztrik OFM (szerk.): Angyalok királynéja. Litániák (2011)

11. Hari, Albert – Singer, Charles: Csillagút. Szokások, kifejezések, hagyományok és keresztény jelképek, Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakában (2013)

12. Grän, Sigfried: Mindennapok Jézus idejében (2014)

 

Új Ember

 

1. Szabó Ferenc S.J.: Ez a mi hitünk. A katolikus hit bemutatása (2005)

2. Papp Miklós: Mozaikkövek az erkölcsi neveléshez (2015)

3. Verbényi István – Sztankó Attila: Mysterium fidei. A szentmise katekézise (2016)

 

Szent István Társulat

 

1. Kindelmann Győző: Az én kis misekönyvem (2016)

2. Tomka Ferenc: Vegyétek a Szentlelket! Bérmálkozók könyve (2016)

3. Tarjányi Zoltán: Kateketika I. A hitoktatás elmélete és története (2015)

4. Székely János: Leszállt közénk a Szent Isten – O Sunto Del huralylas tele mashkar amende. Jézus örömhíre roma fiataloknak (2015)

5. Székely János: A Könyvek Könyve. Bevezetés a Biblia világába (2015)

6. Fülöpné Erdő Mária: Beszélgetés Istennel. Az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek (2015)

7. Dr. Rédly Elemér: Isten kegyelméből. Emlékeimből (2014)

8. Fülöpné Erdő Mária: Élet a hitben. Hit- és erkölcstan gyerekeknek (2014)

9. Fülöpné Erdő Mária: A Mennyei Atya gyermekei. Alapfokú ismeretek az Egyházról (2014)

10. Fülöpné Erdő Mária: Isten szava. A bibliaismeret alapjai (2013)

11. Bognár Lajos – Kerényi Lajos – Rédly Elemér: Hitünk és életünk (2013)

12. Fülöpné Erdő Mária (főszerk.): Katolikus Pedagógia 2012/1-2. (2012)

13. Pákozdi István – Illéssy Mátyás – Gallay Lászlóné: Liturgika és alapvető hittan.

Hittankönyv a középiskolák 12. osztálya számára (2012)

14. Nemes György – Nemes Rita – Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára (2012)

15. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel. Bérmálkozóknak és katekumeneknek (2012)

16. Fogassy Judit: Az első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkafüzet I. év (2011)

17. Fogassy Judit: Az első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkafüzet II. év (2011)

18. Nemes György – Nemes Rita – Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan.

Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára (2011)

19. Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára (2011)

20. Dr. Edelényi István – Katona István – Dr. Lukács István: A Mennyei Atya szeret minket (2011)

21. Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve I. Megismerkedünk Jézussal (2011)

22. Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve II. Találkozásra készülünk Jézussal (2011)

23. Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve (2011)

24. Schütz Antal: Pedagógia (2010)

25. Gallay Lászlóné: Életünk Krisztus. Alapvető hittan, Liturgia, Szentségek, Az ima a hívők életében (2010)

26. Nemes György – Mácsik Mária: Isten útján. Dogmatika, Erkölcstan (2010)

27. Bernolák Éva: A sziklára épült Egyház. Egyháztörténelem (2010)

28. Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika (2009)

29. Fülöpné Erdő Mária: Élő kövek – munkafüzet (2009)

30. Fülöpné Erdő Mária: Élő beszélgetés Istennel. Hittankönyv az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek – CD melléklettel (2009)

31. Fülöpné Erdő Mária: Élő kenyér – hittankönyv. Erkölcstan gyerekeknek (2008)

32. Baritz Sarolta Laura OP és Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz (2008)

33. Nobilis Márió (szerk.): Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek (2008)

34. Lőw Márta (szerk.): Segédanyag a környezeti neveléshez. Kateketikai óravázlatok (2008)

35. Fülöpné Erdő Mária: Élő kenyér – munkafüzet (2008)

36. Fogassy Judit: Felkészítő a bérmálkozásra I. Munkafüzet (2008)

37. Fogassy Judit: Felkészítő a bérmálkozásra II. Munkafüzet (2008)

38. Fülöpné Erdő Mária: Élő szó – Munkafüzet. Hittani feladatok gyerekeknek (2007)

39. Fülöpné Erdő Mária: Élő kövek – hittankönyv. Az Egyházról gyereknek (2006)

40. Seregély István: A mi vendégünk története. Hittanregény (2006)

41. Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai (2005)

42. Giussani, Luigi: A nevelés kockázata (2005)

43. Fogassy Judit: A katekumenátus kézikönyve. A katekumenátus elméleti és gyakorlati elemei (2005)

44. Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Munkafüzet (2005)

45. Fogassy Judit: "Vegyétek és egyétek". Kateketikai segédanyag az Eukarisztiáról. (2005)

46. Fogassy Judit: A szentmise katekézise (2004)

47. Fogassy Judit: Családi katekézis (2006)

48. Scola, Angelo: Fogadjuk be a valóságot! Gondolatok az egyetem intézményéről (2003)

49. Országos Hitoktatási Bizottság: Magyar Kateketikai Direktórium (2000)

50. Bucsánszky Alajos: Ó és Új testamentomi történetek, mellyeket a zsenge ifjuság számára irt B.P. Pozsonyban. Bucsánszky Alajos sajátja.1845 Reprint (1989)

51. Rajz Mihály: Családunk katekizmusa 2. Elmélkedések a szentségekről és a parancsokról (1983)

52. Dr. Diós István (ford.): Korunk hitoktatásáról (1980)

53. Kérdezzük meg a Szentírást. Bibliás katekizmus (1980)

54. Schütz Antal: Katolikus erkölcstan középfokú iskolák számára (1945)

55. Hanauer Á. István: A bérmálás kegyelme. A bérmálkozó ifjúságnak (nincs adat)

56. Szeretet az Isten (nincs adat)

 

Vigilia Kiadó

 

1. Zulehner, Paul M.: A gyermek a család szíve (2011)

2. Radcliffe, Timothy: Miért Járjunk misére? Az Eucharisztia drámája (2011)

3. Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon (2008)

4. A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében. Sapientia Füzetek sorozat, 2. (2003)

 

 

®

FeradoPostacím: 7625 Pécs, Hunyadi János u. 11. E-mail: info@pphf.hu                             


MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport

A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsam számodra. A weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information