MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport – FÜGEFA MŰHELY

 

A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett MTA Szakmódszertani Pályázat 2016 égisze alatt és annak támogatásával megszületett MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoportot szeretnénk röviden bemutatni. Azt a pécsi műhelyt, amely a valláspedagógiai oktatás szakmódszertani megújulásához szeretne hozzájárulni, elsősorban Franz Kett német valláspedagógus egységes, értelemorientált módszertanának felhasználásával.

 

A kutatócsoport neve angolul

MTA-PPHF Religious Education Research Group

 

A kutatócsoport vezetője

Kovács Gusztáv

A kutatócsoport vezetője Dr. Kovács Gusztáv, a PPHF Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszékének vezetője, főiskolai tanár. Tanulmányait Magyarországon, Ausztráliában és Ausztriában végezte. 2008-ban a Bécsi Egyetemen szerzett teológiai doktorátust, majd 2015-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált filozófiából. 2007 és 2013 között a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára. 2012-ben MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült. Oktatói munkája során filozófiai és bioetikai tárgyakat tanít magyar, angol és német nyelven. 2009 óta rendszeres előadója külföldi egyetemeknek. Szakterülete az etikaoktatás módszertana, különös tekintettel a teológiai etikára és a bioetikára. Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretében a hitoktatás területén próbálja segíteni a 21. század követelményeinek megfelelő szakmódszertani háttér megteremtését.

 

Kutatási téma

A Kutatócsoport a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kebelében működő Kateketikai Munkaközösség munkatársaiból és a velük együttműködő oktatókból, pedagógusokból jött létre. Munkánk során a hittan oktatásban kívánunk szemléletformáló tevékenységet folytatni, és ehhez új szakmai módszereket kidolgozni, alkalmazni és szélesebb körben ismertté tenni.

Működésünk alapja annak a társadalmi szükségletnek a felismerése, hogy az ember értéket kereső és értékeket teremtő közegben kíván élni. A felfedezett érték és a megélt valóság közötti hasadék azonban megnehezíti az emberek közötti együttélést. A vallási nevelés feladata, hogy felkészítse az embert az „értékkereső” és „értékteremtő” társadalmi jelenlétre. A valláspedagógia szemléletváltozásának legalapvetőbb eleme, hogy a tartalomról a résztvevőre kerül át a kutatók figyelme. A pedagógus tanulási folyamatban való személyes részvétele, a tanulók életkori sajátosságainak, személyes érdeklődésének előtérbe kerülése alapvetően megváltoztatták a hitoktatás módszertanát. A szakmódszertani kutatómunka célja, hogy megismerje és megismertesse a személyközpontú, egzisztenciális hittan tanítás módszertanát. Ehhez fel kívánjuk használni a nemzetközi jó gyakorlatokat, és saját módszertani adatbázist építünk fel, amelyet a lehető legszélesebb körben publikálunk.

A Kutatócsoport koncepciójának főbb elemei:

- módszertani adatbázis kiépítése; szakmaspecifikus bibliográfia összeállítása;

- az összegyűjtött illetve létrehozott szakmai tartalmak tárolása, utolérhetővé tétele; weboldal létrehozása és működtetése;

- valláspedagógiai szakmódszertani képzés akkreditálása; folyamatos pedagógus továbbképzések szervezése; képzők képzése;

- módszertani szakirodalom (tanulást segítő játékgyűjtemények, gondolkodásfejlesztő, közösségi tanulást segítő, illetve valláspedagógiai tárgyú módszertani segédletek) publikálása;

- szervezetépítés; országos, szakmai együttműködésen alapuló kapcsolati háló kialakítása.

A pályázat által lehetővé tett működési időszakban munkánkat két vonalon tervezzük megvalósítani: egyrészt a projekt teljes időszaka alatt szeretnénk dolgozni Franz Kett pedagógiai módszerével, amelyről közel négy évtizedes hagyománya alapján kiderült, hogy képes meghaladni a hitoktatás klasszikus kereteit, és személete alkalmas arra, hogy a hittant, a vallásos nevelést harmonizálja a közismereti tárgyakkal és értékkereső, értékteremtő magatartásra vezessen. Emellett a projekt első évében szakmódszertani adatbázisunk megalapozását tervezzük és egy szakmai-kapcsolati háló kiépítését. A második, harmadik és negyedik évben tematikus rendszerben tervezve az alábbi témaköröket szeretnénk áttekinteni: gyermekirodalom és bibliai interpretációk, egyháztörténeti kérdések valamint etikai, bioetikai kérdések feldolgozása. Mindhárom témakör lehetőséget ad arra, hogy rajtuk keresztül megmutassuk az egzisztenciális, személyközpontú hittan tanításban rejlő lehetőségeket és tanári kézikönyvek, óravázlat-gyűjtemények összeállításával elősegítsük a hittan közismereti tantárgyakkal való harmonizációját, illetve a kutatócsoport által készített szakmai anyagok tesztelését.

A műhely munkájába szeretnénk bevonni a témák és a szemlélet iránt érdeklődő pedagógusokat és intézményeket; képzőkből és alkotó munkatársakból álló munkacsoportot illetve a szakmai koncepcióért felelős kutatói közösséget kívánunk létrehozni. A projekt során folyamatosan törekszünk a tapasztalatok, eredmények mind szélesebb – hazai és nemzetközi – szakmai közösségben való megosztására, konferenciákon való megvitatására, illetve publikálására.

A projekt megvalósításával párhuzamosan kezdődött meg a kutatócsoport Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolába szervesülő szervezeti egységének, a Fügefa Műhely működésének hosszútávú megalapozása. E szervezetnek lesz célja az általunk létrehozott módszertani program és ajánlások szélesebb körben való alkalmazásának lehetővé tétele, országos illetve nemzetközi konferenciákon való ismertetése az MTA pályázati támogatásának határidejét követően is.

 

Befogadó intézmény

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

www.pphf.hu

 

 

A kutatócsoport tagjai

Dr. Kovács Gusztáv, rektor, főiskolai tanár, tanszékvezető, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

Prof. Piotr Morciniec, tanszékvezető, Opole University

Csonta István, tanszékvezető, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Egyháztörténeti Tanszék

Dr. Lukács Ottilia, főiskolai adjunktus, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Szentírástudományi Tanszék

 
Asztalos Katalin, Pécsi Tudományegyetem, PhD hallgató

 

 

Az MTA Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport működési időszaka

2016–2020

 

Elérhetőség

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Posta:

 

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.

®

FeradoPostacím: 7625 Pécs, Hunyadi János u. 11. E-mail: info@pphf.hu                             


MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport

A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsam számodra. A weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information